Page 2b

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

: .......................

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 210-3845732, ΦΑΞ 210-3834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseypika.gr

4-2-2011
Α.Π. 88

Προς
1) Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2) Υπουργό Οικονομικών
3) Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
4) Διοικητή ΙΚΑ


ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Επειδή παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις σας, για κάλυψη των κενών της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με ανανέωση των συμβάσεων έργου των γιατρών που έχουν αποχωρήσει από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αλλά και με πρόσληψη νέων γιατρών, σύμφωνα και με την έγκριση του ΔΣ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για πρόσληψη 1.400 γιατρών - οδοντιάτρων, και με τελευταία διαβεβαίωση για πρόσληψη το αργότερο ως το τέλος Νοεμβρίου 2010.
- Επειδή οι ανάγκες για γιατρούς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αυξάνονται συνεχώς, λόγω των πολλών αποχωρήσεων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα,
- Επειδή η περίθαλψη του ΙΚΑ, πλέον της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, καθίσταται επικίνδυνη λόγω των υφισταμένων συνθηκών,
- Επειδή αντί της αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και ¶λλες Διατάξεις» μέσα από το οποίο θεσμοθετείται ο Ε. Ο. Π.Υ.Υ. με ενοποιήσεις των κλάδων υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, το οποίο ισοπεδώνει το ιατρικό επάγγελμα, μειώνει τις παροχές και υποβαθμίζει την περίθαλψη,
Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με απόφαση στις 4/2/2011 μετά από προηγούμενη απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ στις 14/1/2011 και μετά από εξουσιοδότηση του Εκτάκτου Συνεδρίου στις 22 & 23/10/2010 προκηρύσσει 24ωρες επαναλαμβανόμενες πανελλαδικές απεργίες για τις 7,8,9,10 &11/2/2011
ΖΗΤΟΥΜΕ, από τη Διοίκηση του ΙΚΑ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να ικανοποιηθούν τα απεργιακά μας αιτήματα για :

1. Αφενός μεν ανανέωση των συμβάσεων όλων των υπηρετούντων γιατρών με σύμβαση έργου και αφετέρου προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων συμβάσεων αορίστου χρόνου, με κύριο κριτήριο την προϋπηρεσία στο ΙΚΑ, (ΠΔ 197/2008) με ταυτόχρονη κατάργηση των «αποικιοκρατικού τύπου» συμβάσεων έργου.
2. ¶μεση κάλυψη των υφισταμένων αναγκών της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η οποία έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό (λόγω αποχωρήσεων πολλών γιατρών) σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνη για τους ασφαλισμένους του και δυσβάσταχτη για τους γιατρούς και λοιπούς εργαζομένους του τομέα υγείας και περίθαλψης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για πρόσληψη 1.400 γιατρών-οδοντιάτρων.
3. Απόσυρση του Νομοσχεδίου Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και ¶λλες Διατάξεις» και έναρξη διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός νομοσχεδίου που θα επιφέρει πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας με αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση των κλάδων υγείας, αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση της περίθαλψης και παροχή υπηρεσιών υγείας που να καλύπτουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων.

- Επίσης απεργούμε καταγγέλλοντας πρακτικές αυθαιρεσίες και διασυρμού του κλάδου των γιατρών, από όργανα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ,
- Επίσης απεργούμε για την υλοποίηση του Επιστημονικού Βαθμολογίου.
- Επίσης απεργούμε για την υποβάθμιση της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το μικρό χρόνο εξέτασης και το μεγάλο αριθμό ασθενών, την επιμήκυνση της λίστας των τηλεφωνικών ραντεβού και την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στην παροχή της περίθαλψής τους.
- Επίσης απεργούμε για να μην παραδοθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενο διάλογο με τους Ιατρικούς και Κοινωνικούς φορείς ο τομέας Υγείας του ΙΚΑ σε ένα, χωρίς σχέδιο, Κοινό Ταμείο Υγείας, με τους κλάδους Υγείας των άλλων ασφαλιστικών Ταμείων, και με σκοπό όχι την παροχή καλύτερης περίθαλψης του Έλληνα ασφαλισμένου, αλλά για περιορισμό των δαπανών με περικοπές στις παροχές Υγείας.
Οι απεργίες θα συνεχιστούν εάν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν.

Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ που απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................... Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ .................................. Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

26-01-2011

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ κ. Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και ¶λλες Διατάξεις» βρίσκει αντίθετο το ιατρικό σώμα όπως αυτό αποτυπώθηκε από όλες τις ενώσεις του χώρου και ομόθυμα μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Το Υπουργείο Υγείας χωρίς προηγούμενο διάλογο με τους επί μέρους φορείς υγείας φέρνει ένα σχέδιο νόμου καθαρά διαχειριστικής μορφής, για την περικοπή δαπανών στην Υγεία σε ευθεία εναρμόνιση με τις δράσεις και επιταγές που περιγράφονται στις διατάξεις του τρίτου μνημονίου.
Είναι λυπηρό κ. Υπουργέ, που παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για διάλογο δεν ανταποκριθήκατε προκειμένου να καταθέσουμε και τις δικές μας απόψεις σε μια κοινή προσπάθεια αφ’ ενός μεν εξορθολογισμού των δαπανών υγείας, που όλα αυτά τα χρόνια για τους γνωστούς λόγους αυξάνονται, και αφ’ ετέρου δράσεων στο σύστημα Υγείας που και απαραίτητες είναι και τις απαιτούν Υγειονομικοί φορείς και εργαζόμενοι αλλά και χρήστες Υγείας.
Ζητήσαμε λοιπόν και ζητάμε ακόμη και σήμερα την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός νομοσχεδίου που περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις που θα εξορθολογίζουν δαπάνες και θα προσφέρουν Υπηρεσίες στον πολίτη με υψηλό δείκτη κοινωνικής προστασίας.
Δεν είναι λογικό να προσπαθείτε να θεραπεύσετε ένα νοσηρό σύστημα Υγείας και να καταπολεμήσετε τις κλοπές στα Δημόσια Νοσοκομεία εκχωρώντας σε μονοπώλια τον έλεγχο του δημόσιου νοσοκομειακού κόστους.
Δεν είναι λογικό να προσπαθείτε να καταπολεμήσετε τις κλοπές στα ασφαλιστικά ταμεία, αποσαρθρώνοντας την κοινωνική προστασία και κοινωνική ασφάλιση.
Η αγωνία να περικόψετε δαπάνες ύψους 2,5 δις ευρώ περίπου τα επόμενα 2 χρόνια (1% του ΑΕΠ) όπως αποτυπώνεται στο μνημόνιο θα μειώσει τις ήδη χαμηλές ως ποσοστό του ΑΕΠ δημόσιες δαπάνες με ενίσχυση επί πλέον των ιδιωτικών που σήμερα είναι αναλογία 50%.
Εξολοθρεύετε σήμερα κάθε όνειρο και προσδοκία νέου γιατρού για αξιοπρεπή εργασία αφού με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που επιβάλλετε (τύπου ΟΑΕΕ όπως αναφέρεται στο γ’ μνημόνιο από 2012) για τους γιατρούς με τον Ε.Ο.Π.Υ., αφανίζετε κάθε μικρό ιδιωτικό ιατρείο κέντρου και περιφέρειας και δίνετε τη δυνατότητα στις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις του χώρου Υγείας να αποκτήσουν τον έλεγχο όλο και μεγαλύτερου τμήματος της ιατρικής περίθαλψης στέλνοντας κάθε νέο γιατρό σε καθεστώς «μαύρης» εργασίας.
Ζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι Υγειονομικοί φορείς, ένα φορέα ενιαίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που θα περιλαμβάνει όλες τις δομές της ΠΦΥ.
Ένα σύστημα που θα απαγορεύει στα Νοσοκομεία να ασχολούνται με την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και κάθε διερχόμενος πολίτης να προσέρχεται για απλό πρόβλημα ή κάθε γριππώδη συνδρομή ή αναιτιολόγητα στα δημόσια νοσοκομεία κα να αποδυναμώνεται έτσι η λειτουργία τους και η αποστολή τους.
Ζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις Φροντίδας και Περίθαλψης.
Με ενίσχυση της πρόληψης, την ιατροκοινωνική μέριμνα, την διαφώτιση του πληθυσμού σε μεγάλα προβλήματα που έχουν σχέση με τη ζωή του (όπως κάπνισμα, οινόπνευμα, οδήγηση κλπ) τη σχολική και προσχολική αγωγή Υγείας, την αποκατάστασή τους, την κατ’ οίκον νοσηλεία, την ιατρική περιβάλλοντος, εργασίας κλπ.
Αντ’ αυτού βλέπουμε ρυθμίσεις μέσα από το σχέδιο νόμου μόνο για περίθαλψη, αφήνοντας τα υπόλοιπα στις περιφερειακές δράσεις και την καλλικρατική διάθεση, χωρίς ενιαία στρατηγική και πολιτική πάνω στα σοβαρά αυτά ζητήματα.
Ζητήσαμε και ζητάμε όλα αυτά τα χρόνια τη διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που θα περιλαμβάνει:
Δίκτυο προσωπικών γιατρών ειδικοτήτων, της ΠΦΥ, συμβεβλημένων μέσω Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης με τον Ενιαίο Φορέα, με αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση που θα ενισχύσουν την ελεύθερη επιλογή του ασθενή, θα δίνουν διέξοδο σε όλους τους γιατρούς που επιθυμούν να συμβληθούν και μέσα από ποιοτικό ανταγωνισμό να ενισχύσουν την αξιοπρεπή εργασία τους.
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου και απαξιωτικές είναι και ενισχύουν το πελατειακό σύστημα.
Δημιουργία αστικών κέντρων υγείας, από μετεξέλιξη και πολλών πολυιατρείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή άλλων δομών ΠΦΥ, που θα εφημερεύουν και θα καλύπτουν τις βραδινές ώρες αστικό και ημιαστικό πληθυσμό ώστε κανείς ασθενής χωρίς παραπεμπτικό γιατρού ΠΦΥ να δύναται να προσέρχεται, πλήν των επειγόντων περιστατικών μέσω ΕΚΑΒ, στα Δημόσια Νοσοκομεία.
Αντ’ αυτών θεσμοθετείται μέσα από το νομοσχέδιο:
Σύστημα προμηθειών με εκχώρηση σε ιδιωτικό φορέα της αρμοδιότητας διαγωνισμού προμηθειών, σύναψης και εκτέλεσης προμηθειών, προϊόντων και υπηρεσιών.
Εκχωρείται παράλληλα η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με εμπορικές τράπεζες ενισχύοντας μονοπώλια στο χώρο της Υγείας.
Δημιουργείται μέσα από την Ε.Ο.Π.Υ ένα κοινό ταμείο από τον κλάδο υγείας των 4 μεγαλύτερων ασφαλιστικών φορέων.
Ο προβληματικός κλάδος υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με τις οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες του θα συνενωθεί με τους οργανωτικά και λειτουργικά αδύναμους κλάδους Υγείας των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών.
Τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα θα πολλαπλασιαστούν και πολύ φοβούμαστε ότι απόλυτο χάος θα προκύψει σ’ αυτό το κοινό ταμείο περίθαλψης.
Οι ουρές και οι μακρόχρονες λίστες δεν θα περιοριστούν αλλά θα αυξηθούν και όταν κάποια κενά καλυφθούν με απαξιωτικές συμβάσεις έργου, με τις γνωστές δυσλειτουργίες, στις προσλήψεις, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν ανάγκες των ασφαλισμένων δέκα εκατομμυρίων Ελλήνων.
Επιχορηγείται το κοινό ταμείο μόνο με 0,7% του ΑΕΠ (1.600 εκ. ευρώ) προσδοκώντας προφανώς να περικόψετε δαπάνες και παροχές για να καταστήσετε το ταμείο αυτό βιώσιμο.
Σήμερα μόνο το ΙΚΑ έχει τον κλάδο υγείας προϋπολογιστικά ελλειμματικό κατά 800 εκατομμύρια ευρώ περίπου (τόσα περίπου είναι και τα θεσμοθετημένα από το Ν. 2084 ποσά επιχορήγησης του Κράτους).
Στο 9μελες Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποτυπώδης αν όχι ανύπαρκτη η ιατρική παρουσία.
Από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο υπάρχει παρουσία από τον ΠΙΣ ή την Οδοντιατρική Ομοσπονδία γιατί απουσιάζει ;
Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες ή οι γιατροί που κυρίαρχα είναι μοχλοί της περίθαλψης είναι ανίκανοι να μετέχουν στη Διοίκηση του Κοινού Ταμείου ;
Δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους γιατρούς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ να διατηρήσουν την εργασιακή σχέση που έχουν αλλά παράλληλα την δυνατότητα της μετακίνησης στα όρια της περιφέρειας έξω από τη δραστηριότητα και των Ιατρικών τους Συλλόγων.
Η εκχώρηση πακέτων περίθαλψης σε ιδιωτικού φορείς μέσα από αποφάσεις του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ. συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών υπηρεσιών θα αναγκάσει του ήδη εργαζόμενους γιατρούς πιθανόν σε μετακίνηση σε πολύ περιφερειακές μονάδες που δεν θα είναι ενδιαφερόντων ιδιωτικών επιχειρήσεων και θα απομείνουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Για την πλήρωση οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ. καταργείται η διάταξη 1 β α του άρθρου 6 του Προεδρικού διατάγματος 197/2008 που η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κάνει αποδεκτή, για τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με 3 μόρια και αντικαθίσταται με 1 μόριο.
Τα νοσοκομεία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ εντάσσονται στο ΕΣΥ, πλήν του 3ου Νοσοκομείου Βραχείας Νοσηλείας, ως παρατήματα των νοσοκομείων αναφοράς.
Κατ’ ουσίαν συγχωνεύονται άμεσα και καταργούνται.
Γιατί δεν αφήνετε να ολοκληρωθεί ο Υγειονομικός Χάρτης και όταν αποφασίσετε για τις ανάγκες ύπαρξης αρκετών νοσοκομείων κέντρου και περιφέρειας τότε να προχωρήσετε ;
¶λλες σκοπιμότητες, πιέσεις ή αδυναμίες προφανώς σας αναγκάζουν ;
Αναγκάζετε βίαια το προσωπικό των 4 νοσοκομείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ να αλλάξει ρυθμούς, ζωή, εργασιακό περιβάλλον και σχέσεις εργασίας χωρίς ουσιαστικά εναλλακτικές δυνατότητες.
Κύριε Υπουργέ της Υγείας, εάν θέλετε να γίνεται Υπουργός υγείας και όχι λογιστής της ασθένειας όπως ο ίδιος αυτοαποκαλείσθε ότι είστε, πρέπει να ενεργήσετε στη βάση όχι λογιστικής λογικής αλλά ουσιαστικής πολιτικής Υγείας με γνώμονα πραγματικά ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας, με Κοινωνική Προστασία, πρόληψη, διατήρηση, βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία της Υγείας με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, με χορήγηση των αναγκαίων φαρμάκων και εξετάσεων και με σεβασμό στο εισόδημα του κάθε μικροσυνταξιούχου και μεροκαματιάρη Έλληνα συμπολίτη μας και το δικαίωμα του στη ζωή και την Υγεία.
Αποσύρετε το νομοθέτημα αυτό και μέσα από ουσιαστικό διάλογο, κάνετε παρέμβαση για δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στον οποίο θα υπάγονται όλες οι δομές ΠΦΥ.
Αυτό σημαίνει πολιτική υγείας, όχι λογιστική προσέγγιση διαρθρωτικών αλλαγών και όχι συρραφή μέτρων που σκιάζουν, δεν επιλύουν αλλά και οδηγούν σε ανυποληψία το σύστημα υγείας.
Η θεσμοθέτηση των επιλογών σας θα επιφέρει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά:
1. μεγάλη μείωση των Δημοσίων δαπανών υγείας
2. εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων ελευθερο-επαγγελματιών γιατρών
3. εμπλοκή εμπορικών συμφερόντων υγείας σ’ όλους τους τομείς περίθαλψης-προστασίας.
Οι γιατροί, οι υγειονομικοί και οι πολίτες αγωνιούν μετά και από την κάθετη μείωση των εισοδημάτων τους, για την εργασία τους, για τις παροχές στην υγεία τους, για το δικαίωμά τους να εξετάζονται από το γιατρό της επιλογής τους, για το δικαίωμα σεβασμού του λειτουργήματος των γιατρών και των διαχρονικών αξιών που το συνοδεύουν.


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 210-3845732, ΦΑΞ 210-3834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseypika.gr

06-12-2010
Α.Π. 70

Προς
- Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Υπουργό Οικονομικών
- Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
- Διοικητή ΙΚΑ

ΚΟΙΝ. Οργανισμό Μεσολάβησης
και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
Πλ. Βικτωρίας 7- Αθήνα

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επειδή παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις σας, για κάλυψη των κενών της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με ανανέωση των συμβάσεων έργου των γιατρών που έχουν αποχωρήσει από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή αποχωρούν το επόμενο διάστημα, αλλά και με πρόσληψη νέων γιατρών, σύμφωνα και με την έγκριση του ΔΣ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για πρόσληψη 1.400 γιατρών - οδοντιάτρων, και με τελευταία διαβεβαίωση για πρόσληψη το αργότερο ως το τέλος Νοεμβρίου.
Επειδή οι ανάγκες για γιατρούς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αυξάνονται συνεχώς, λόγω των πολλών αποχωρήσεων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα,
Επειδή η περίθαλψη του ΙΚΑ, πλέον της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, καθίσταται επικίνδυνη λόγω των υφισταμένων συνθηκών,
Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με απόφαση στις 03/12/2010 και μετά από εξουσιοδότηση του Εκτάκτου Συνεδρίου της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ στις 22 & 23/10/2010 προκηρύσσει 48ωρες πανελλαδικές απεργίες στις 13-14/12/2010 και 16-17/12/2010.
ΖΗΤΟΥΜΕ, από τη Διοίκηση του ΙΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης, να ικανοποιηθούν τα απεργιακά μας αιτήματα για :

1. Αφενός μεν ανανέωση των συμβάσεων όλων των υπηρετούντων γιατρών με σύμβαση έργου και αφετέρου προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων συμβάσεων αορίστου χρόνου, με κύριο κριτήριο την προϋπηρεσία στο ΙΚΑ, (ΠΔ 197/2008) με ταυτόχρονη κατάργηση των «αποικιοκρατικού τύπου» συμβάσεων έργου.
2. ¶μεση κάλυψη των υφισταμένων αναγκών της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η οποία έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό (λόγω αποχωρήσεων πολλών γιατρών) σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνη για τους ασφαλισμένους του και δυσβάσταχτη για τους γιατρούς και λοιπούς εργαζομένους του τομέα υγείας και περίθαλψης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για πρόσληψη 1.400 γιατρών-οδοντιάτρων.

- Επίσης απεργούμε καταγγέλλοντας τις πρακτικές διασυρμού του κλάδου των γιατρών, από όργανα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σχετικά με υπερσυνταγογραφήσεις φαρμάκων-θεραπειών. Είναι απαράδεκτη η κατασυκοφάντηση του κλάδου χωρίς να προϋπάρχει παραπομπή στα αρμόδια πειθαρχικά και εισαγγελικά όργανα και με την άρνηση να μας κοινοποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν τους φερόμενους ως ενόχους παραβατικών συμπεριφορών.
- Επίσης απεργούμε για την υλοποίηση του Επιστημονικού Βαθμολογίου.
- Επίσης απεργούμε για την υποβάθμιση της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το μικρό χρόνο εξέτασης και το μεγάλο αριθμό ασθενών, την επιμήκυνση της λίστας των τηλεφωνικών ραντεβού και την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στην παροχή της περίθαλψής τους.
Επίσης απεργούμε για να μην παραδοθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενο διάλογο με τους Ιατρικούς και Κοινωνικούς φορείς ο τομέας Υγείας του ΙΚΑ σε ένα, χωρίς σχέδιο, Κοινό Ταμείο Υγείας, με τους κλάδους Υγείας των άλλων ασφαλιστικών Ταμείων, και με σκοπό όχι την παροχή καλύτερης περίθαλψης του Έλληνα ασφαλισμένου, αλλά για περιορισμό των δαπανών με περικοπές στις παροχές Υγείας.

Εν όψει της ως άνω απεργιακής μας κινητοποίησης και βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2224/94 σας προσκαλούμε σε Δημόσιο Διάλογο την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (πλ. Βικτωρίας 7 Αθήνα).

Σε περίπτωση μη δυνατότητας ανάδειξης μεσολαβητή κατόπιν κοινής συμφωνίας, το παρόν έγγραφο επέχει και θέση αιτήσεως προς τον ΟΜΕΔ για την ανάδειξη μεσολαβητή δια κληρώσεως.

Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς όσους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................... Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ............................... Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 210-3845732, ΦΑΞ 210-3834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseypika.gr

22-11-2010
Α.Π. 67

Προς
-Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Υπουργό Οικονομικών
-Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
-Διοικητή ΙΚΑ

ΚΟΙΝ. Οργανισμό Μεσολάβησης
και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
Πλ. Βικτωρίας 7- Αθήνα


ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επειδή παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις σας, για κάλυψη των κενών της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με ανανέωση των συμβάσεων έργου των γιατρών που έχουν αποχωρήσει από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή αποχωρούν το επόμενο διάστημα, αλλά και με πρόσληψη νέων γιατρών, σύμφωνα και με την έγκριση του ΔΣ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για πρόσληψη 1.400 γιατρών - οδοντιάτρων,
Επειδή οι ανάγκες για γιατρούς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αυξάνονται συνεχώς, λόγω των πολλών αποχωρήσεων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα,
Επειδή η περίθαλψη του ΙΚΑ, πλέον της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, καθίσταται επικίνδυνη λόγω των υφισταμένων συνθηκών,
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με απόφαση στις 22/11/2010 και μετά από εξουσιοδότηση του Εκτάκτου Συνεδρίου της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ στις 22 & 23/10/2010 προκηρύσσει 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 30/11/2010 & 1/12/2010.
ΖΗΤΟΥΜΕ, από τη Διοίκηση του ΙΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης, να ικανοποιηθούν τα απεργιακά μας αιτήματα για :

1. Αφενός μεν ανανέωση των συμβάσεων όλων των υπηρετούντων γιατρών με σύμβαση έργου και αφετέρου προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων συμβάσεων αορίστου χρόνου, με κύριο κριτήριο την προϋπηρεσία στο ΙΚΑ, (ΠΔ 197/2008) με ταυτόχρονη κατάργηση των «αποικιοκρατικού τύπου» συμβάσεων έργου.
2. ¶μεση κάλυψη των υφισταμένων αναγκών της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η οποία έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό (λόγω αποχωρήσεων πολλών γιατρών) σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνη για τους ασφαλισμένους του και δυσβάσταχτη για τους γιατρούς και λοιπούς εργαζομένους του τομέα υγείας και περίθαλψης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για πρόσληψη 1.400 γιατρών-οδοντιάτρων.

- Επίσης απεργούμε καταγγέλλοντας τις πρακτικές διασυρμού του κλάδου των γιατρών, από όργανα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σχετικά με υπερσυνταγογραφήσεις φαρμάκων-θεραπειών. Είναι απαράδεκτη η κατασυκοφάντηση του κλάδου χωρίς να προϋπάρχει παραπομπή στα αρμόδια πειθαρχικά και εισαγγελικά όργανα και με την άρνηση να μας κοινοποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν τους φερόμενους ως ενόχους παραβατικών συμπεριφορών.
- Επίσης απεργούμε για την υλοποίηση του Επιστημονικού Βαθμολογίου μέσα από τη λειτουργία του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (δεν λειτουργεί 6 μήνες τώρα).
- Επίσης απεργούμε για την υποβάθμιση της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το μικρό χρόνο εξέτασης των ασθενών, την επιμήκυνση της λίστας των τηλεφωνικών ραντεβού και την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στην παροχή της περίθαλψής τους.
Εάν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν, θα συνεχίσουμε με επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Εν όψει της ως άνω απεργιακής μας κινητοποίησης και βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2224/94 σας προσκαλούμε σε Δημόσιο Διάλογο την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 12μ.μ. στα γραφεία του οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (πλ. Βικτωρίας 7 Αθήνα).
Σε περίπτωση μη δυνατότητας ανάδειξης μεσολαβητή κατόπιν κοινής συμφωνίας, το παρόν έγγραφο επέχει και θέση αιτήσεως προς τον ΟΜΕΔ για την ανάδειξη μεσολαβητή δια κληρώσεως.
Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς όσους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ .......................... Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ................................. Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ


ΣΕΥΠΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Μενάνδρου 34, 10431 Αθήνα
Τηλ. : 210-5239243, fax : 210-5237280, 210-6847227
www.poseypika.gr e-mail: poseypika@mail.gr

Αθήνα, 22-11-2010

ΑΠ 354
Αξιότιμο
Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο

Κοινοποίηση
- Υποδιοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Κ. Νικόλη
- Υποδιοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ι. Σαριβουγιούκα
- Γεν. Δ/ντρια ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ε. Αντωνοπούλου
- ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ

Κύριε Διοικητά
Μετά από καταγγελίες μελών μας για μετακίνηση γιατρών, της περιφέρειας Αθηνών, με την προσχηματική επίκληση των «Υπηρεσιακών αναγκών», το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΥΠΙΚΑ Αθήνας στην συνεδρίαση τη 18/11/2010 αποφάσισε :
- Να καταγγείλει τις πρακτικές αυτές της αυθαίρετης αυτής μετακίνησης χωρίς αποφάσεις αρμόδιων Υπηρεσιακών οργάνων (Β’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο των γιατρών) και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση συλλογικών οργάνων στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

- Να ζητήσει από την Διοίκηση του ΙΚΑ να ανακαλέσει τις μετακινήσεις αυτές και να παραπέμψει υποθέσεις υπηρεσιακών αναγκών τυχόν πειθαρχικών αδικημάτων κλπ στο αρμόδιο Β’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο

- Η συνεργασία με τα συλλογικά όργανα, την οποία ζητήσατε και που με ειλικρίνεια σας προσφέραμε, δεν σημαίνει αποδοχή ανεπιφύλακτα κάθε ενέργειας της Διοίκησης που δεν στηρίζεται σε τεκμηρίωση και αποφάσεις αρμόδιων υπηρεσιακών συλλογικών οργάνων.
Εάν δεν εισακουστούμε, θα προχωρήσουμε σε κάθε ενέργεια για την διαφύλαξη των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων μας.

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ..................... Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ....................... Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 210-3845732

18-06-2010

Α.Π. 29

Προς
Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργό Οικονομικών
Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
Διοικητή ΙΚΑ

ΚΟΙΝ. Οργανισμό Μεσολάβησης
και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
Πλ. Βικτωρίας 7- Αθήνα


ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επειδή παρά τις υποσχέσεις σας, για ανανέωση των συμβάσεων των ήδη υπηρετούντων γιατρών με συμβάσεις έργου, μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί, αντίθετα φημολογείται η περικοπή αρκετών θέσεων με συμβάσεις έργου (30%)
Επειδή οι ανάγκες για γιατρούς του ΙΚΑ αυξάνονται συνεχώς, λόγω των πολλών αποχωρήσεων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα
Επειδή η περίθαλψη του ΙΚΑ, πλέον της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, καθίστανται επικίνδυνη λόγω των υφισταμένων συνθηκών
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με απόφαση της 18/06/2010 και μετά από εξουσιοδότηση της Ολομέλειας της Δ/σης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ της συνεδρίασης της 11/06/2010 και υλοποιώντας σχετική απόφαση του Συνεδρίου της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ (19-20/3/2010) προκηρύσσει 48ωρη απεργία στις 01 & 02/07/2010
ΖΗΤΟΥΜΕ από τη Διοίκηση του ΙΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινων. Ασφ/σης να ικανοποιηθούν τα απεργιακά μας αιτήματα για :
1. Αφενός μεν ανανέωση των συμβάσεων όλων των υπηρετούντων γιατρών με σύμβαση έργου και αφετέρου προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων συμβάσεων αορίστου χρόνου, με κύριο κριτήριο την προϋπηρεσία στο ΙΚΑ,(ΠΔ 197/2008) με ταυτόχρονη κατάργηση των «αποικιοκρατικού τύπου» συμβάσεων έργου
2. ¶μεση κάλυψη των υφισταμένων αναγκών της περίθαλψης, η οποία έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό (λόγω αποχωρήσεων πολλών γιατρών) σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνη για τους ασφαλισμένους του και δυσβάσταχτη για τους γιατρούς και λοιπούς εργαζομένους του τομέα υγείας και περίθαλψης του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.
- Επίσης απεργούμε για την επίσπευση της υλοποίησης της προκήρυξης των 1.860 μονίμων γιατρών – οδοντιάτρων και επέκταση της μονιμοποίησης και για τους υπόλοιπους γιατρούς – οδοντιάτρους αορίστου χρόνου.
- ¶μεση λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου και υλοποίηση του επιστημονικού βαθμολογίου
- Αναβάθμιση της περίθαλψης του ΙΚΑ και βελτίωση του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού

Εν όψει της ως άνω απεργιακής μας κινητοποίησης και βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2224/94 σας προσκαλούμε σε Δημόσιο Διάλογο την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 12μ.μ. στα γραφεία του οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (πλ. Βικτωρίας 7 Αθήνα).
Σε περίπτωση μη δυνατότητας ανάδειξης μεσολαβητή κατόπιν κοινής συμφωνίας, το παρόν έγγραφο επέχει και θέση αιτήσεως προς τον ΟΜΕΔ για την ανάδειξη μεσολαβητή δια κληρώσεως.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς όσους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο .............................. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ .............................. Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 210-3845732, ΦΑΞ 210-3834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseypika.gr

Αθήνα 22-6-2010

Προς ΣΕΥΠΙΚΑ μέλη μας

Κοινοποίηση
Διοίκηση ΙΚΑ
Δ/νση Υγ/κου Προσωπικού


Συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία, που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ στις 29 Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη με τα παρακάτω αιτήματα :
1. Ασφαλιστικό
2. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που ανατρέπει τις εργασιακές σχέσεις
3. Έμμεση κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Όλοι οι εργαζόμενοι του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις αγωνιστικές – απεργιακές κινητοποιήσεις τους, ενεργοποιώντας όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να αντισταθούν δυναμικά και να αποκρούσουν τις νέες αντιλαϊκές, αντεργατικές και αντιασφαλιστικές νομοθετικές ρυθμίσεις που με την αδιάλλακτη και βάναυσα ετσιθελική στάση της, φέρνει η Κυβέρνηση, εκτελώντας, με απαράδεκτη και προκλητική ευθυγράμμιση τις επαίσχυντες εντολές της «ΤΡΟΪΚΑΣ».
Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας.

Για την εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)


Ο Πρόεδρος ............................ Ο Γ. Γραμματέας
Μ. Βλασταράκος ........................ Χ. Μπονάνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 210-3845732, 210-3834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseypika.150m.com

Αθήνα 22-1-2010

Αρ.Πρ. 6
Προς
τον Διοικητή ΙΚΑ -ΕΤΑΜ
κ. Θ. Αμπατζόγλου

Κοινοποίηση
1. Υποδιοικητή Υγείας ΙΚΑ -ΕΤΑΜ
κ. Δ. Κυρζόπουλο
2. Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας (ΙΣΑ)
3. ΣΕΥΠΙΚΑ Αθήνας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη - Κάλυψη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης, που έχει εξαγγείλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ), Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010, για τους γιατρούς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνας.


Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, με απόφασή της στις 15/1/2010, αποφάσισε να καλύψει την απεργιακή κινητοποίηση της 27ης /1/2010, που έχει εξαγγείλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας.
Οι άδικες επιθέσεις εναντίον γιατρών, αλλά και γενικότερα του Ιατρικού Κόσμου, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που βρίσκουν συμμάχους κυβερνητικά στελέχη και την πολιτική που ασκείται και που φθάνουν πολλές φορές σε επίπεδο συκοφάντησης, δημιουργούν προβλήματα στην περίθαλψη και στην υγεία του λαού, μέσα από τη διατάραξη της σχέσης εμπιστοσύνης γιατρού-ασθενή.
Η στοχοποίηση των γιατρών και οι χαρακτηρισμοί που ακούγονται αυτό τον καιρό, όπως «φοροφυγάδες γιατροί», «εγκληματίες γιατροί», εκμεταλλευτές γιατροί» κλπ, αδικούν τον ιατρικό κόσμο, παρουσιάζουν στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας και προκαλούν οργή και αγανάκτηση σε μια κοινωνική ομάδα, που στην πλειοψηφία της στέκεται σταθερά προσηλωμένη στο λειτούργημά της, τηρώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας.
Καλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την Πολιτεία, να κατευθύνουν τις προσπάθειες τους με υπευθυνότητα έναντι της υγείας του ελληνικού λαού, ενδυναμώνοντας και όχι αποδυναμώνοντας, με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους λειτουργούς της υγείας.
Η απεργιακή κινητοποίηση της 27ης Ιανουαρίου 2010 με τη συμμετοχή όλων των γιατρών, πιστεύουμε, πέραν της διαμαρτυρίας μας, ότι θα βοηθήσει τους αρμόδιους παράγοντες στις παραπάνω κατευθύνσεις.
Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ................. Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ................... Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Η 20ήμερη προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων & δικαιολογητικών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πρόσληψη 1860 μονίμων ιατρών & οδον/τρων άρχισε από 27 Νοεμβρίου & έληξε την 16 Δεκεμβρίου.
Καταμετρήθηκαν έως τώρα άνω των 7000 αιτήσεων εκ των οποίων 3500 περίπου απεστάλησαν ταχυδρομικώς και αναμένεται να ολοκληρωθεί ο αρχικός έλεγχος πληρότητας των συνημμένων δικαιολογητικών και εν συνεχεία η μηχανογραφική καταχώρηση πριν αρχίσει η επί της ουσίας αξιολόγηση.
Την Δευτέρα 26-10-2009 δημοσιεύθηκε η 1η προκήρυξη του ΙΚΑ για την πρόσληψη 1860 μονίμων Ιατρών & Οδοντιάτρων στις εφημερίδες ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ΑΥΡΙΑΝΗ & ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
Το Σάββατο 31-10-2009 δημοσιεύθηκε η 2η προκήρυξη του ΙΚΑ για την πρόσληψη 1860 μονίμων Ιατρών & Οδοντιάτρων στις εφημερίδες ΑΔΕΣΜ. ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ
(ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Κάνιγγος 19 - Αθήνα 10677
Τηλ: 210-3845732, Φαξ: 210-3834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseypika.150m.com

14-9-2009

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φίλες και Φίλοι Συνάδελφοι,

Η επικοινωνία μας αυτή, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γίνεται σε εποχή που έχουν ήδη προκηρυχθεί Εθνικές εκλογές.
Το πρώτο και κυρίαρχο θέμα που αφορά τον κλάδο μας είναι η προκήρυξη των 2.000 θέσεων μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Γνωρίζετε ότι, στο τέλος Ιουνίου, είχε δημοσιευθεί η προκήρυξη (ΦΕΚ 267/18-6-2009), είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και είχε ορισθεί και υπεύθυνος, από τη Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για ενημέρωση των γιατρών, (ο κ. Μπενέκης).
Όλως καθυστερημένα και αναιτιολόγητα, κατά την άποψή μας, και παρά τη γνωμοδότηση του Προϊστάμενου της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Νομικού Συμβούλου του Κράτους) περί μη υπαγωγής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στις διατάξεις του Ν.2643/98 (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ), ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ απέστειλε επιστολή στις 27-7-2009 στην Υπουργό Απασχόλησης με κοινοποίηση στο Διοικητή του ΙΚΑ με την οποία επεσήμανε τη διαφωνία του για την μη εφαρμογή του Ν.2643/98, στην προκήρυξη, και τον κίνδυνο ακύρωσης του διαγωνισμού. Η επιστολή αυτή 3 μήνες μετά την έγκριση από το ίδιο το ΑΣΕΠ του τελικού σχεδίου προκήρυξης αποτελεί μελανό σημάδι λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής διότι το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει ότι τυχόν διαφωνίες του ΑΣΕΠ πρέπει να υποβληθούν εντός 20 ημερών.
Μπρος στον κίνδυνο ακύρωσης της προκήρυξης και με την άρνηση, της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, κακώς κατά την άποψή μας, να συνεχίσει τη διαδικασία της προκήρυξης ως είχε, και μπρος στον κίνδυνο των επερχόμενων εκλογών, έγινε με αγώνα δρόμου τον Αύγουστο, τροποποίηση της προκήρυξης ώστε 1860 γιατροί (περιλαμβάνονται όλοι σχεδόν οι υπηρετούντες μέχρι το 1994) να επιλεγούν μέσω των Συμβουλίων Επιλογής του ΙΚΑ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ) και 140, που αφορά ξεχωριστές θέσεις, να προκηρυχθούν μέσω ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ).
Και οι δυο προκηρύξεις αυτές είναι υπογεγραμμένες από τη Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και από τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, ευρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα ενεργοποιηθούν (διότι είναι προκήρυξη ΑΣΕΠ) ανεξάρτητα πολιτικής εξέλιξης μετά τις εκλογές. Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτές στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
Να είναι σίγουροι όλοι οι γιατροί για την εξέλιξη αυτής της προκήρυξης διότι από δω και πέρα η υπηρεσιακή διαδικασία, θα γίνει με την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής (ΑΣΕΠ).
Όμως, όπως και με την επιστολή μας, στην Υπουργό Απασχόλησης, στις 29/7/2009 (με κοινοποίηση στη Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) εκφράσαμε τη δυσφορία για την καθυστερημένη ένσταση του ΑΣΕΠ, έτσι και προς όλους τους γιατρούς με κατηγορηματικό τρόπου θέλουμε να τονίσουμε την έντονη δυσφορία μας για τα εμπόδια στην εξέλιξη της προκήρυξης.
Στις 18-9-2009 θα συνέλθει η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ. Θα συζητηθεί, εκτός των άλλων, η διερεύνηση και η απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν και με κάθε νόμιμο τρόπο.
Είναι απαράδεκτο το ΑΣΕΠ, ενώ μέσα στη νόμιμη προθεσμία έδωσε έγκριση για την προκήρυξη των 2.000 θέσεων μονίμων γιατρών - οδοντιάτρων, μετά τρεις μήνες, μέσω επιστολής του Προέδρου του και όχι κάποιας επίσημης ένστασης να ζητά τροποποίηση της προκήρυξης.
Έχει ευθύνες και η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που, ενώ είχε κάνει αποδεκτή τη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, περί μη υπαγωγής των γιατρών στις διατάξεις του Ν.2643/98 στη συνέχεια υπαναχώρησε και ενέδωσε στις αιτιάσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ.
Ευτυχώς τουλάχιστον, που η τροποποιημένη προκήρυξη υπεγράφη 2 ημέρες προ των εκλογών και ευρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Δοκίμιο 148853/31-8-2009) και αμέσως μετά τις εκλογές θα πρέπει να ενεργοποιηθεί.
Χρειάζεται προθεσμία 15 ημερών κοινοποίησης στις Νομαρχίες και έπειτα δημοσίευση για υποβολή δικαιολογητικών μονιμοποίησης.
Ας σταματήσει η σπέκουλα κάποιων, μονίμως διαμαρτυρόμενων, αλλά και η καχυποψία ή στενοχώρια των συναδέλφων συμβασιούχων γιατρών γιατί έχουμε δηλώσει σε κάθε κατεύθυνση ότι οι αποφάσεις αυτές που έχουν ληφθεί είναι τελεσίδικες και δεν έχουν πισωγύρισμα, δεν χρειάζονται καμιά νέα Κυβερνητική έγκριση και δεν μπορεί να ανασταλεί η προκήρυξη.


Υπενθυμίζουμε τις ημερομηνίες εξέλιξης της προκήρυξης:
--- 22/12/2008 Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 197 (μετά την έγκριση από το ΣτΕ) με τα κριτήρια (ΠΔ 197/22-12/2008)
--- 2/2/2009 δημοσίευση της έγκρισης της πρόσληψης των 2.000 γιατρών από την Υπουργική Επιτροπή της Κυβέρνησης
(ΔΙΠΠ /Φ. έγκρ. 7/42/20153)
--- 4/4/2009 & 6/4/2009 Δημοσίευση 2 Υπουργικών αποφάσεων συγκρότησης, λειτουργίας, αμοιβής συμβουλίων επιλογής (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ) και κατανομής θέσεων (ΦΕΚ 670Β/10-4-2009 και ΦΕΚ 713Β/16-4-2009)
--- 19/5/2009 Διαβίβαση από το ΑΣΕΠ, στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, του τελικού σχεδίου προκήρυξης των 2.000 θέσεων
--- 22/5/2009 Συγκρότηση συμβουλίων επιλογής (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ) - Απόφαση Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ αρ. πρωτ. 024/22-5-2009)
--- 18/6/2009Δημοσίευση στο ΦΕΚ της προκήρυξης των 2.000 θέσεων μονίμων γιατρών - οδοντιάτρων
--- 27/7/2009 Επιστολή Προέδρου ΑΣΕΠ κ. Βέη προς Υπουργό Απασχόλησης με κοινοποίηση στο Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ που ζητά τροποποίηση της προκήρυξης ή έκδοση Υπουργικής Απόφασης εξαίρεσης από τον Ν. 2643/98 προκειμένου να μην ακυρωθεί ο Διαγωνισμός.
--- 29/7/2009 Καταγγελία από την ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, μέσω επιστολής προς την Υπουργό Απασχόλησης και το Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, της καθυστερημένης και παρά τω νόμω ενέργειας του Προέδρου του ΑΣΕΠ.
--- 28/8/2009 απόφαση Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τροποποίηση της προκήρυξης
--- 31/8/2009 Αποστολή της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο
--- 3/9/2009 Υπογραφή του Δοκιμίου της προκήρυξης (Δοκίμιο 148853/31-8-2009), μετά τη διαβίβαση από το Εθνικό Τυπογραφείο, από τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, διαβίβαση και πάλι στο Εθνικό Τυπογραφείο με εντολή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η εξέλιξη σταμάτησε λόγω προεκλογικής περιόδου και πρέπει να συνεχιστεί αμέσως μετά τις εκλογές.

¶λλα θέματα:
1. Το Επιστημονικό Βαθμολόγιο
Το Προεδρικό Διάταγμα εγκεκριμένο από το ΣτΕ και υπογεγραμμένο από την Υπουργό Απασχόλησης ευρίσκεται για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι σε ελάχιστες ημέρες να υπογραφεί και να αρχίσει γρήγορα η υλοποίησή του.
2. Το Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ περιελάμβανε:
α. Διαχωρισμό του τομέα Υγείας από τον τομέα Ασφάλισης
β. Σύσταση 1600 θέσεων αορίστου χρόνου, (για τακτοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων, πρόσληψη και άλλων νέων γιατρών, και τα κριτήρια για προκήρυξη, 420 θέσεις ΠΑΑ).
γ. Το ειδικό επίδομα
παρά την υπόσχεση από το Υπουργείο Απασχόλησης για κατάθεση στο θερινό τμήμα της Βουλής δεν κατατέθηκε. Η δικαιολογία για διακοπή των εργασιών της Βουλής λόγω εκλογών δεν είναι αρκετή να δικαιολογήσει την απαράδεκτη ολιγωρία.

Τους συναδέλφους με σύμβαση έργου θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για το Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Γιατρών ΙΚΑ (ψηφίζουν μόνο οι Μόνιμοι και οι ΠΑΑ) θα γίνουν στις 14 Νοεμβρίου 2009 ημέρα Σάββατο (οι της επαρχίας ψηφίσουν με επιστολική ψήφο)


Φίλες και φίλοι Συνάδελφοι

Όπως θα διαπιστώσετε όλοι σας η Ομοσπονδία που έχει βάλει σαν στόχο τα θέματα που σας αναφέραμε (κυρίαρχα το θέμα των μονιμοποιήσεων) κινήθηκε χωρίς ημέρα καθυστέρησης και με δουλειά, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, χωρίς διακοπή και τον Αύγουστο ακόμη για να προφθάσουμε τις εξελίξεις.
Δρομολογημένα ήδη θέματα δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να σταματήσουν όποια και να είναι η Κυβέρνηση, όποιος και εάν είναι Υπουργός ή Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Ζητούμε ενότητα και ομοψυχία.
Ας σταματήσει η καχυποψία, η γκρίνια και η γνωστή σπέκουλα κάποιων.
Θα διαψευσθούν για μια ακόμη φορά όσοι διασπείρουν ψευδολογίες και καταστροφολογίες.
Θα σταθούμε όπως πάντα υπεύθυνα αλλά και αποφασιστικά να γίνουν πράξεις αφενός μεν, αυτά που έχουν αποφασισθεί και αφ’ ετέρου να προχωρήσουμε με τη νέα Ηγεσία όποια και να είναι στην προώθηση των αιτημάτων για τα συμφέροντα του κλάδου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ...................... Ο Γ. ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ...................... Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ με το υπ’αριθμ. 28762/27.7.2009 έγγραφο του ζήτησε την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1/2009 προκήρυξης πλήρωσης 2000 θέσεων μονίμου ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την διάθεση ποσοστού 7% εκ του συνόλου των θέσεων που προκηρύχθηκαν σε πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης κλπ ).

Η Ομοσπονδία έχοντας επιφυλάξεις για την ανωτέρω επιβολή από το ΑΣΕΠ των προαναφερομένων διατάξεων μονομερώς στους γιατρούς του ΙΚΑ και εν αντιθέσει με τα ισχύοντα π.χ. στις ανάλογες κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ, σε βαθμό τέτοιο που να περιορίζονται βασικές Συνταγματικές Αρχές όπως είναι η αξιοκρατία που είναι απόλυτη προυπόθεση για την κατάληψη τέτοιων θέσεων με γνώμονα πάντα το συμφέρον της ιατρικής επιστήμης και της κοινωνίας, απέστειλε το 29-07-2009 έγγραφο προς την Υπουργό κα Φ. Πάλλη Πετραλιά.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένη την επιμονή της Υπουργού να μην λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας, δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 26077/855/25.8.2009 (ΦΕΚ αρ. 1781/26.8.2009) απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία καθορίσθηκε σε 140, ο αριθμός των θέσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και πραγματοποιήθηκε η κατανομή αυτών και εν συνεχεία , υπεγράφη και απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο από τη Διοίκηση του ΙΚΑ η από 28.8.2009 τροποποίηση της 1/2009 προκήρυξης 1860, πλέον θέσεων μονίμου προσωπικού.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 210-3845732, ΦΑΞ 210-3834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseypika.150m.com

29-7-2009
ΑΠ 3108

Aξιότιμη Υπουργό Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
κ. Φ. Πάλλη Πετραλιά

Κοινοποίηση
Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ
κ. Θ. Αμπατζόγλου


Κυρία Υπουργέ,

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε την επιστολή που σας απηύθυνε, την 27η Ιουλίου 2009, ο Πρόεδρος Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κ. Γ. Βέης.
Με την επιστολή αυτή αναδεικνύεται η προχειρότητα των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε ένα μείζον θέμα, όπως είναι η προκήρυξη των 2.000 θέσεων μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Οι κακές συνεννοήσεις των υπηρεσιών αλλά και μη σωστής ενημέρωσης, όπως φαίνεται του Προέδρου του ΑΣΕΠ κ. Βέη, οδηγούν σε κατάσταση ακύρωσης της προκήρυξης.
Επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση του Προέδρου κ. Βέη ότι οι γιατροί, όπως και στο ΕΣΥ, δεν είναι δυνατόν να εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2643/98.
Τα κριτήρια που διέπουν, σ΄ όλο το σύγχρονο κόσμο, την πρόσληψη των γιατρών είναι καθαρώς αξιοκρατικά (εμπειρία, επιστημονικό - εκπαιδευτικό έργο) και δεν νοούνται προσλήψεις γιατρών ήσσονος στάθμης, όπως ενδεχομένως μπορούν να συμβούν με άλλα κοινωνικά κριτήρια.
Ο ασθενής που προσέρχεται για περίθαλψη στο Δημόσιο Τομέα, επιβάλλεται να έχει τον καταλληλότερο γιατρό, ο οποίος μόνο μέσα από αξιοκρατικά κριτήρια, λόγω των εξειδικευμένων προσόντων του, μπορεί να προκύψει.
Σας επισημαίνουμε ότι, κατά την συνεδρίαση του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ τον Ιουλίου 2008 έγινε δεκτό το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα με αξιοκρατικά κριτήρια, μετά την ενημέρωσή μας για την ιδιαιτερότητα των γιατρών.
Εδέχθη δε το ΣτΕ, ότι πρέπει να γίνουν οι κρίσεις προσωπικού, κατ’ αντιστοιχία του ΕΣΥ, με ειδικά συμβούλια κρίσεως από γιατρούς, βάσει των αξιοκρατικών κριτηρίων και μόνο εποπτεία της νομιμότητας ανέθεσε στο ΑΣΕΠ.
Ευελπιστούμε σε ενημέρωση του Προέδρου του ΑΣΕΠ κ. Βέη, για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της προκήρυξης, προκειμένου να άρει τις επιφυλάξεις, διαφορετικά θα πρέπει να εκδώσετε Υπουργική απόφαση με την οποία θα νομιμοποιείτε και τις αποφάσεις των υπηρεσιών σας και την απόφαση του Γ. Γραμματέα σας κ. Δ. Κοντού αλλά πάνω από όλα την αξιοκρατική αντίληψη που πρέπει να εμπεδώσετε στην κοινωνία.
Η Πολιτεία με κανένα τρόπο δεν πρέπει να σύρεται από αγκυλώσεις ή και πιέσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων.
Ο κλάδος των γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, δεν θα δεχθεί γιατρούς στο ΙΚΑ ήσσονος αξίας, και θα αντιδράσει με κάθε τρόπο σε αυτές τις αντιλήψεις έστω και με δυναμικές κινητοποιήσεις, πράγμα που θέλουμε να αποφύγουμε.
Το δημόσιο συμφέρον όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι όπως θέλουν κάποιοι να παρουσιαστεί, επιβάλλει και από την πλευρά μας σωστή αντιμετώπιση προκειμένου να αποφύγουμε παρενέργειες και τώρα και στο μέλλον.
Τέλος, είναι αδιανόητο μια σύγχρονη Πολιτεία, δυο μήνες τώρα, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης να υπαναχωρεί, να μην υλοποιεί και να ακυρώνει στην πράξη την ίδια την προκήρυξη γινόμενη περίγελος ατολμίας και τυπολατρίας.
Το τελικό κόστος αυτών των υπαναχωρήσεων θα είναι τεράστιο για όλους αλλά προπάντων για το κοινωνικό σύνολο.

Ευελπιστούμε στις άμεσες ενέργειές σας

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ..................... Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ................... Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

 

1 2
3 4
5 6
7  
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseypika.150m.com

9-7-2009

Προς ΣΕΥΠΙΚΑ μέλη μας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι:
1. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 267/18-6-2009) η προκήρυξη των 2.000 θέσεων μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο και επαρχιακό τύπο, θα κοινοποιηθεί στις μονάδες Υγείας και στους ιατρικούς Συλλόγους και 15 ημέρες μετά την κοινοποίηση και δημοσίευση θα ζητηθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων (υπολογίζεται η κατάθεση των δικαιολογητικών να τελειώσει αρχές Σεπτεμβρίου). Για την έναρξη και τη λήξη της κατάθεσης των δικαιολογητικών θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωσή μας αλλά και από ανακοινώσεις της Διοίκησης προς τις Μονάδες Υγείας.
Να φροντίσουν οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση πιστοποιητικού μεταβολών (προϋπηρεσία κλπ).
Οι μέχρι τώρα καθυστερήσεις οφείλονται σε γραφειοκρατικές εμπλοκές (ΑΣΕΠ κλπ). Η καθημερινή παρουσία και παρέμβαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας έφεραν το σημερινό αποτέλεσμα, παρά τις ύποπτες και σκόπιμες φημολογίες και την παραπληροφόρηση.
2. Μετά από επίσκεψή μας στο (ΣτΕ) και τις διευκρινίσεις μας, σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα για το Επιστημονικό Βαθμολόγιο, έγινε προ 10 ημερών συνεδρίαση του αρμόδιου τμήματος του ΣτΕ για την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος και πιστεύουμε ότι και αυτή η προσπάθεια χρόνων για υλοποίηση του Επιστημονικού Βαθμολογίου, που θα αναβαθμίζει τους γιατρούς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σύντομα θα λάβει αίσιο τέλος.
3. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, έγινε και σχετική ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις:
Α. τον πλήρη διαχωρισμό του κλάδου υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ από τον κλάδο ασφάλισης. Προβλέπει δυο Γενικές διευθύνσεις, με ανάλογες διευθύνσεις, διοικητικούς υπαλλήλους και υπηρεσίες, όπως παροχών κλπ, που θα ανήκουν αυτόνομα στον κλάδο υγείας για να σταματήσει η οποιαδήποτε εμπλοκή ή διοικητική μέριμνα των διοικητικών υπηρεσιών. Η αυτονομία του τομέα υγείας είναι και δικό μας αιτούμενο και θα συντελέσει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών του κλάδου υγείας.
Δεν σημαίνει (όπως σχετική φημολογία χωρίς περιεχόμενο), προσπάθεια ένταξης του κλάδου υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ.
Η θέση της Ομοσπονδίας για αυτό το θέμα είναι γνωστή και αμετάβλητη.
Β. τη σύσταση 1.600 θέσεων αορίστου χρόνου γιατρών και οδοντιάτρων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Γ. τη χορήγηση του ειδικού κινήτρου (ΑΟΚ)

Το νομοσχέδιο έχει αποσταλεί κατά πληροφορίες μας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για έγκριση και ετοιμάζεται η κατάθεσή του στο θερινό τμήμα της Βουλής.
Καταβάλλεται προσπάθεια, λόγω της υπάρχουσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, να μην περιοριστούν οι 1.600 θέσεις γιατρών και οδοντιάτρων και να μην γίνει περικοπή της χορήγησης του ειδικού κινήτρου
4. Προωθείται στη διυπουργική επιτροπή η έγκριση για πρόσληψη των 420 ΠΑΑ του
ΙΚΑ ΕΤΑΜ και με τροπολογία, στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, καθορίζονται μέσα από νομοθετική ρύθμιση τα κριτήρια πρόσληψης.
5. Συνεργαζόμαστε στενά με την ΑΔΕΔΥ και με άλλους φορείς για τα γενικότερα μισθολογικά και εργασιακά ζητήματά μας

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, με τη βοήθεια και την συμπαράταξή σας επιτυγχάνουμε με ψυχραιμία στόχους που πριν λίγα χρόνια δεν ήταν εφικτοί.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ...................... Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ .................... Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

 

Την 3-7-2009 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267 (Τεύχος ΑΣΕΠ) η προκήρυξη 1/2009 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πρόσληψη 2.000 μονίμων ιατρών & οδοντιάτρων στο ΙΚΑ.
18-02-2009
Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.10021/οικ.29925/2249 ΦΕΚ 297Β/18-02-2009
Ανακατανομή και διαβάθμιση θέσεων Ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του άρθρου 16 του Ν.1666/86.
02-02-2009
Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/42/20153
Έγκριση της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου33/2006 πλήρωσης 2.000 κενών θέσεων μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
29-01-2009
Υπουργική Απόφαση Αριθ. 86730/1473 ΦΕΚ 139Β/29-01-2009
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης συμβασιούχων γιατρών που υπηρετούν στις τοπικές και νομαρχιακές μονάδες υγείας των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
22-12-2008
Π.Δ. 197 ΦΕΚ 261/22-12-2008
Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2.000 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Υποβολή Αιτήσεων

1. Στην προκήρυξη ορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων και λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων. Η λήξη της προθεσμίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης. Αιτήσεις - δηλώσεις των υποψηφίων μετά τη λήξη της προθεσμίας δε γίνονται δεκτές.
2. Η αίτηση - δήλωση των υποψηφίων με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που καθορίζεται με την προκήρυξη. Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή μέσα στην καθορισμένη από την προκήρυξη προθεσμία.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να αποστείλει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στο Συμβούλιο Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ) με συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων κατά ειδικότητα και νομαρχία.

Διαδικασία πλήρωσης θέσεων - Κριτήρια

1. Η πλήρωση των θέσεων των μόνιμων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γίνεται μετά από προκήρυξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ.
2. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται ύστερα από κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄48) και του άρθρου 37 παρ. 7β του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ Α’ 272).
3. Η συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη θέσης μόνιμου ιατρού - οδοντιάτρου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γίνεται με κριτήριο το επιστημονικό τους έργο, την προϋπηρεσία και το εκπαιδευτικό τους έργο.

Βαθμολογία κριτηρίων - Ένσταση

1. Οι υποψήφιοι για διορισμό κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την βαθμολόγηση των κριτηρίων του προηγούμενου άρθρου, ως εξής:

Α. Επιστημονικό έργο
α) Διδακτορική διατριβή που έχει εγκριθεί ή έχει περάσει με επιτυχία τη διαδικασία παραδοχής : πέντε (5) μονάδες.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης : τρεις (3) μονάδες.
γ) Επιστημονικές εργασίες, συναφείς με την ειδικότητα, που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και Ελληνικά αξιολογημένα περιοδικά. Εργασίες υπό δημοσίευση δεν λαμβάνονται υπόψη εκτός αν συνοδεύονται από βεβαίωση του εκδότη του περιοδικού ότι η εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση.
δ) Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
ε) Συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων.
στ) Ερευνητικά προγράμματα.
Αξιολογούνται κατά προτεραιότητα τα εγκεκριμένα και χρηματοδοτούμενα από επίσημους φορείς και εκείνα των οποίων τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί.
Τα υπό στοιχείο γ, δ, ε και στ κριτήρια βαθμολογούνται συνολικά μέχρι πέντε (5) μονάδες.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο αξιολογείται μόνο ο διδακτορικός τίτλος.


Β. Προϋπηρεσία
Η προϋπηρεσία του υποψηφίου βαθμολογείται :
α) στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας : τρεις (3) μονάδες ανά έτος υπηρεσίας.
β) σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού : μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας
γ) σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημοσίου : μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας.
δ) σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης : μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας.
ε) σε υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου : μία (1) μονάδα συνολικά.
στ) σε ιδιωτική κλινική ή σε ιδιωτικό ιατρείο ως ελεύθερος επαγγελματίας μία (1) μονάδα ανά δύο (2) έτη υπηρεσίας ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.
Ως προϋπηρεσία νοείται αυτή που έχει διανυθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά τη λήψη άδειας άσκησης του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου. Για τους υποψηφίους που έχουν λιγότερο από έναν χρόνο και περισσότερο του εξαμήνου, αναγνωρίζεται πλασματικά ότι έχουν ένα (1) χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει παράλληλη προϋπηρεσία σε περισσότερες από μία των παραπάνω περιπτώσεων, αξιολογείται μόνο η προϋπηρεσία που έχει μεγαλύτερο αριθμό μονάδων.
Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας δεν λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας.

Η παραπάνω προϋπηρεσία αποδεικνύεται :
α) είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της,
β) είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής,
γ) είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν.2527/1997,
δ) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.

Γ. Εκπαιδευτικό έργο
α) Η μετεκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας, για τουλάχιστον έξι μήνες, σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού : δύο (2) μονάδες συνολικά.
β) Η μετεκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας, για τουλάχιστον έξι μήνες, σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας : δύο (2) μονάδες συνολικά.
γ) Παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων και σεμιναρίων : μία (1) μονάδα συνολικά.
Η μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα βαθμολογείται συνολικά μέχρι τέσσερις (4) μονάδες : δύο (2) για τα Ελληνικά κέντρα και δύο (2) για τα κέντρα εξωτερικού.
2. Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια. Μεταξύ των ισοβαθμούντων προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
3. Οι πίνακες επιτυχίας αναρτώνται στις μονάδες της έδρας του οικείου νόμου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

 

 

 
 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 29 & 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

Εισήγηση
Δελτίο Τύπου
Φωτογραφίες
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 4 & 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ
Εισήγηση
Δελτίο Τύπου
Φωτογραφίες

 
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 29 & 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ
Εισήγηση
Δελτίο Τύπου
Φωτογραφίες

 
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 12 & 13 ΜΑΙΟΥ 2006
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 15 & 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 23 & 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ
Εισήγηση
Δελτίο Τύπου
Φωτογραφίες

 
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ