Η λειτουργία της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας των γιατρών ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ αναστέλεται, λόγω "εκλογής" νέου προεδρείου.
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο Γραμματείας της Ομοσπονδίας : 210-3845732