Η ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας των γιατρών ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.